Genetika Olomouc provádí invazivní vyšetření

Byla jste v těhotenství na prvotrimestrálním kombinovaném screeningu a výsledky nedopadly příliš dobře? Pak je dobré to prokonzultovat se specialistou, který Vám navrhne další postup. Ve většině případů se jedná o invazivní vyšetření, které potvrdí nebo vyvrátí vývojovou vadu. Jedná se konkrétně o odběr plodové vody a odběr chloriových klků. K těmto vyšetřením se přistupuje také někdy v případě, že mají rodiče dítěte v rodině různé dědičné vady. Pokud se potvrdí vyšetřením chromozomální vada, lékař Vás informuje o detailech onemocnění. Bude se Vám snažit poskytnout veškeré informace. Protože pak už mohou o osudu těhotenství rozhodovat pouze rodiče. Naši specialisté vždy plně respektují jejich rozhodnutí, ať už je jakékoliv.

Proces odběru plodové vody

Genetika Olomouc provádí odběr plodové vody. Toto vyšetření je možné provádět nejdříve od šestnáctého týdne těhotenství. Celá procedura je prováděna ambulantně za pomoci ultrazvuku. Proniká se do vaku plodových blan, odkud je odebrán vzorek plodové vody. Ten se následně pošle na rozbor do laboratoře.