Princip činnosti

Budeme-li se zabývat principem činnosti celého zařízení, nutně se dostaneme do oblasti chladniček. Ty totiž fungují na totožném principu, stejně jako třeba kondenzační vysoušeče vzduchu, tepelná čerpadla a další podobná zařízení. Vše funguje na změnách tlaku média a jeho přechodu z kapalného do plynného stavu za současné změny teploty a opět zpět. Tento princip se znám necelých dvěstě let a se současnou technikou je doveden téměř k dokonalosti.

Chladit i topit

Proto taky je možno klimatizaci používat nejen ke chlazení, ale stejně tak k ohřívání vzduchu v daném prostoru. Celé zařízení má mnoho možností umístění. Celé může být v místnosti, nebo může třeba výměníková jednotka úplně vně budovy a příslušně teplý vzduch se přivádí do místnosti potrubím.